ProHandling > Biegemaschinen > AS 3 Walzen Rundbiegemaschine Assymmetrisch

AS 3 Walzen Rundbiegemaschine, asymmetrisch arbeitend

Rundbiegemaschine-Nahaufnahme Walzen